alexanderbtodorov.com
Какво знаем за задължителните частни пенсионни фондове в България (Анкета)
Настоящата анкета има за цел да установи запознатостта на гражданите с дейността на задължителните частни пенсионни фондове в България. Въпросите са отправени към родените след 1959 г. и принудени …