alexanderbtodorov.com
Противоконституционничим, а? Принудителни задължителни частни пенсионни фондове
Или как държавата може да се докара до положение над 3 милиона човека да заведат дела в съда в Страсбург за нанесени вреди. На 17 декември 1999 г., на второ четене, криминални лобисти криещи се зад…