alexanderbtodorov.com
Модернизация на специалност „Право“
Светът се променя непрекъснато, една от най-важните специалности в обществените отношения също трябва да се промени, за да отговаря на новите условия. За целта: 1. Специалност „Право“ с…