alexanderbtodorov.com
Граждански кодекс на Република България(предложение)
България си няма граждански кодекс, а има нужда от нещо систематизирано, което да обхване материята. И това е предложение за граждански кодекс на Република България. В него са обединени 6 закона и …