alexanderbtodorov.com
„Амортизация като пречка“ или „Хайде разходите за Дълготрайни активи да се признават веднага“
Учителите по счетоводство винаги обясняват на децата колко хубаво нещо е амортизацията. „Тя дава възможност на фирмите да си връщат част от направените разходи предварително“ „Има…