alexanderbtodorov.com
Борсата е като тенджера под налягане
в. 24 часа, 01.11.2007 г. Интервю с председателя на комисията за финансов надзор ВЯРА ИВАНОВА – Г-н Апостолов, въвеждането на ограничения при първичните публични предлагания се обсъжда от няк…