alexandarlambros.wordpress.com
25 pitanja i odgovora o homoseksualnosti
1. Homoseksualizam je ideologija koja dolazi sa Zapada (nameće se sa Zapada) u cilju razaranja srpstva i države. Prvo, homoseksualnost a ne homoseksualizam. Jer to nije ideologija već varijetet lju…