alexandarlambros.wordpress.com
Živela blasfemija!
„Verujem u cenzuru“ – izjavila je svojevremeno legendarna Mae West. „Zahvaljujući njoj, imam karijeru!“ Zaista, čini se da za umetnika nema bolje reklame od cenzure i zabrane. Pokazalo se toliko pu…