alexandarlambros.wordpress.com
Sećanje na žrtve holokausta i novi evropski antisemitizam
Antisemitizam u Evropi ima dugu tradiciju zahvaljujući prevashodno katoličkoj crkvi. U holokaustu je nestalo oko šest miliona Jevreja. Mnogi životi bi bili spašeni da je Jevreje imalo ko da primi i…