alex5rovski.com
Svaka originalna ideja počinje iz neočekivanog ugla
Često se pridržavamo strukture koju smo stvorili zatvarajući vrata kreativnim mogućnostima koje bi mogle da nam iskoče u vidno polje.