alex5rovski.com
Da li će selfi promeniti svet nabolje?
Znači li više kamera ujedno i više perspektiva i novih pogleda na isti događaj? Da li nam to donosi više istine ili više različitih istina?