alex5rovski.com
Facebook rečnik - šta znači Like, Timeline, Status, News Feed
Rečnik osnovnih Facebook pojmova. Objašnjenja šta znači: Friend, Unfriend, Like, Timeline, Status, News Feed