alessandria.today
ANGOLO DI POESIA (sezione italo – polacca): I NOSTRI TEMPI / NASZE CZASY di IZABELLA TERESA KOSTKA
Poesia tratta dal mio libro bilingue “Si dissolvono le orme su qualsiasi terra / Rozmywają się ślady na każdej ziemi” CTL Editore 2017. Wiersz z mojej książki dwujęzycznej “Si dis…