aleksandranm.wordpress.com
Buka i bes
Život je bajka koju idiot priča, puna buke i besa, a ne znači ništa