aleixcabrera.com
Ets al mercat i no ets digital?
Ser digital avui ja no és sinònim de tenir un web. Amb això no n’hi ha prou. El client o el consumidor vol connectar d’igual a igual, amb persones, i les persones són històries imperfec…