aleixcabrera.com
Les empreses desaprofiten els ajuts a la formació
Seguir-se formant, sobretot en llengües estrangeres, és l’anhel de molts treballadors. Alhora, el sector empresarial busca personal amb uns bons coneixements. Per què no portar doncs l’…