aleixcabrera.com
Somni d’una nit d’estiu
Hi ha un palau de metall i vidre. No és el Liceu, on només hi he estat dues vegades, que recordi. Les recordo bé. Ara, algú es disposa a cantar i m’empeny a escena.