aleixcabrera.com
Sense “likes” no vals res
EL TITULAR ÉS ROTUND. Ho sé i ara m’explico. Té a veure amb la proliferació de xarxes socials, el creixement de l’esfera digital i la manera com es puntuen o comparteixen els continguts…