aleixcabrera.com
‘Fem un conte: de la idea al dibuix’
COM NEIX UN CONTE? Quin camí segueix, des que s’esquitxa el full en blanc amb unes idees primigènies inconnexes fins que se n’imprimeixen i relliguen o encolen els fulls amb l’esc…