aleixcabrera.com
Quines són les notícies que més “enganxen” en xarxes socials
Les xarxes socials juguen un paper difusor de la informació, però no totes les notícies funcionen igual de bé en el terreny 2.0. Cal saber triar i oferir alguna cosa que captivi l’usuari.