aleixcabrera.com
La Gran Final
L’astorament anava en augment i se’ls manifestava a batzegades, de forma síncopada com els ritmes afro-americans i el jazz que tantes tardes havia gaudit a ca la Marjorie Eliot. Estaven…