aleixcabrera.com
Març, més enllà de les ombres
RERE L’OMBRA SEMPRE HI HA LLUM. És una veritat incontestable perquè no existeix l’una sense l’altra, però alhora és també una afirmació amb una gran càrrega simbòlica. Ara fa un a…