aleixcabrera.com
El lector de pedra
COM DEU SER això d’estar condemnat a la lectura? Però no en una biblioteca gegantina de títols inacabables, sinó ben ancorat davant d’un únic llibre, sense poder-lo canviar ni tampoc pa…