aleixcabrera.com
El preu de la vida artificial
RES NO ÉS GRATUÏT A INTERNET encara que a simple vista ho sembli. Davant la innocència aparent que infon la interfície senzilla de Google, per posar un exemple, l’alimentem i enriquim cada co…