aleixcabrera.com
La Carmesina pinta la nit
QUI LI HAURIA DIT A ELLA que al cap de sis anys de fer aquelles pràctiques que vam compartir –convençuda que davant d’una càmera no si veia, que en tot cas al darrere–, acabaria dirigint-se a…