aleixcabrera.com
Dalí, és vostè?
LA TELEFONISTA GALLEGA NO SAP ON TRUCA. Bé, si que ho sap –té el número de telèfon, el nom del client, el seu DNI, l’adreça postal i tantes altres dades–, però no sap que està a punt de ficar…