aleixcabrera.com
Maria de dia, Uana de nit (I)
QUAN L’HOME DE L’ULL AIXAFAT va tornar de les Amèriques amb aquella planta diminuta, qui li hauria dit a la Maria que acabaria regentant-ne una plantació. “És una espècie molt pre…