aleixcabrera.com
La Botiga / D’aniversari
B. VA TRIAR LA BOTIGA per celebrar el seu 33è aniversari amb un grup incomplert i heterogeni d’amics. Incomplert perquè una de les amigues tenia l’estòmac regirat i, com que ja havien q…