aleixcabrera.com
La bomba de BTV
EL PAISATGE COMENÇA A ESVAÏR-SE. Tot passa molt de pressa. Canvia. Menys un cartell. Al fons, una bomba i, a sota, la frase “televisivament incorrecte” amb del logo de BTV. La imatge de…