aleixcabrera.com
Una hora menys
A les set sona l’alarma del mòbil. Faig una mica el ronso al llit. Una mica més. Encara una estona més. Bé, ja deu passar un quart de les set, potser que em llevi, no? M’alço. Pujo la c…