aleixcabrera.com
Ho sento perquè t’he fallat
T’HO DIC DE VERES i, tot i així, em sembla que no m’arribes a creure. Em sap greu. Sento no haver estat a l’alçada. Sé que esperaves de mi molt més encara, que ho veig a la teva m…