aleixcabrera.com
Becky, una noia sense papers
CORDA FLUIXA, tensió mental i un parell de llagrimes: la Becky ha perdut els papers o s’ha perdut a sí mateixa enmig d’una interpretació fallida? De caràcter inestable i voluble, tant a…