aleixcabrera.com
Hola, ja has tornat?
T’HO TORNO A PREGUNTAR: ja ets aquí? Perquè m’està molt bé que les tecnologies avancin i que sigui un aparell amb la teva veu qui em despenja el telèfon cada vegada que miro de parlar amb tu …