aleixcabrera.com
No et tallis per dir ‘tallat’
És realment prodigiós el fet que hi hagi gent que porti vivint a Catalunya des de fa quaranta, cinquanta anys i encara no hagi arribat el matí en què digui bon dia. Però encara és més extraordinari…