aleixcabrera.com
L’assassí de coloms vola més alt
MAREJOS, VÒMITS, DIARREA I MAL DE CAP, en algunes ocasions; conjuntivitis i congestió nasal, en d’altres. Només són alguns dels símptomes que poden ocasionar-nos les malalties transmeses pels…