aleixcabrera.com
Els luxes es paguen
PER MOLT QUE SEMBLI UNA CONTRADICCIÓ, NO HO ÉS: el creixement desmesurat, sense cap mena de limitació, comportarà fracàs i problemes perquè no és sostenible. És una de les conclusions que podem ext…