aleixcabrera.com
Pilota de mà en mà
FA UNES SETMANES, VAIG ENCARREGAR UNA EINA PERIODÍSTICA a una empresa de telefonia que me l’havia d’enviar sense cap cost. L’eina en qüestió, un telèfon que funcionés, va arribar …