aleixcabrera.com
Retratar el dolor
NOMÉS ÉS TEMPORAL, PERÒ NO DEIXA DE SER UN RETORN. L’estada a París ha resultat fructífera i espera que així continuï quan hi torni d’aquí a una setmana. La ciutat de les llums, explica…