aleixcabrera.com
Giragonses
UN SILENCI INUSUAL EMBOLCALLA LA CIUTAT A MITJANIT, com el silenci que precedeix una gran tempesta. Si fóssim a Amsterdam, a l’hora baixa, el cel adoptaria una coloració plúmbia amb matisos v…