aleixcabrera.com
Pas en fals
L’AROMA DE XOCOLTATA QUE S’ATANSA, el murmuri de veus apagat al fons, els darrers raigs de llum que prenen forma de reflex i incideixen sobre la taula. És el moment de la pausa. Per a l…