aleixcabrera.com
Veus
ACOMPANYAT D’UNES OLIVES I UN VERMUT BLANC, en Toni es refà d’un dia esgotador, ara que té un petit buit a l’agenda. Fa divuit anys que es dedica activament a la psicoanàlisi, en …