aleixcabrera.com
La primera empremta
SI AIXÒ FOS UNA NOVEL·LA, aquestes línies encetarien el prefaci però, tractant-se d’un blog, ho deixem amb “primer post” o comentari inicial. El nom d’aquest espai no és gra…