album.gokboet.nu
Takida på Gröna Lund
Lite roliga mobila matvagnar fanns det också. Det har börjat byggas om en hel del på Gröna Lund så hela delen med maten närmare Tyrol var borta.