alasombradeltitere.com
Cinco pezas de Rame e Fo (Cinco piezas de Rame y Fo).
Reconstrución sobre monólogos de Franca Rame e Dario Fo, traducidos ao galego. Media hora con “A muller soa” de Rame e Fo. O espertar. Eu, Ulrike, berro. Monólogo da puta no manicomio. …