alasombradeltitere.com
Desovadas.
Eu, Ulrike, berro (Yo, Ulrike, grito). Media hora con “A muller soa” de Rame e Fo (Media hora con “La mujer sola” de Rame y Fo). De neno a Sen teito (De niño a Sin techo). L…