alashka.bg
2018-а... равносметката!
Според един американски журналист, чието име забравих ( :) ), "оптимистът остава до полунощ, за да посрещне Новата година, а песимистът