alashka.bg
Лошият Динко, добрите самаряни и функциониращата държава
Динко и сподвижниците му да бъдат заклеймени като лошите, а на техния фон да изпъкнат добрите самаряни и стабилно функциониращата държава