alashka.bg
Доходите или разходите се увеличават при ръст на МРЗ?
Доходите или разходите се увеличават при ръст на минималната работна заплата (МРЗ)? Това се оказва въпрос с повишена трудност за преобла