alashka.bg
Няколко числа, свързани с увеличението на МРЗ
Към неизчислимите косвени ефекти трябва да се отнесе и очакваният ръст на средната работна заплата в предприятията