alasais.wordpress.com
J. Tambay
Pagkagraduate ng college ay magsisimula ka nang maghanap ng trabaho. Para sa iba, pagkahagis pa lang ng kanilang toga sa PICC ay dederecho na sila sa human resources building para sa interview. P…